C.M.Biewenga-Booij, arts

Praktijk voor het voorschrijven van prismabrillen volgens het Utermöhlen-principe

van Helomaweg 31 

7971 PW Havelte

tel 0521 34 10 85

www.biewenga-booij.nl

 

 

Betreft beëindiging van mijn praktijk per 1 november 2018

 

 

Aan U allen, collega’s, verwijzers, patiënten en andere belangstellenden.

 

 

Vanaf 11 september 1971 heb ik mijn beroep als arts met liefde en aandacht voor mijn medemens uitgevoerd.

Aanvankelijk alleen in de algemene geneeskunde en de laatste 35 jaar ook op een specifiek gebied wat betreft de relatie tussen het visuele en het vestibulaire systeem (de vestibulo-oculaire reflex). Deze reflex speelt een rol bij het handhaven van een stabiele blik en de stabiliteit van het lichaam.

 

Zoals velen van U wel weten, betreft het hier patiënten met een verstoring in deze relatie. Zij hebben klachten van een gestoord evenwicht, zoals duizeligheid of aanvallen van duizeligheid, zoals bij de Ziekte van Ménière. Ook bewegingsziekte (wagenziekte) is er een uiting van.

Het kan ook zijn dat zij in eerste instantie klachten hebben vanuit de visuele hoek. Bijvoorbeeld visusproblemen zoals wazig zien, het beeld niet scherp of stil kunnen houden, bij het lezen of achter de computer. Ook de digiborden veroorzaken vaak klachten.

Soms is het een factor van de problematiek bij het aanmeten van een bril.

Daardoor kunnen, klachten van hoofdpijn, concentratiestoornissen, vermoeidheid, of “dubbelzien” optreden. Met alle gradaties daartussenin.

De behandeling bestaat in mijn praktijk uit het voorschrijven van een op een specifieke manier aangemeten prismabril. Hierbij wordt met nadruk niet uitgegaan van optische afwijkingen, zoals die bij de optometrist of orthoptist worden onderzocht.

Centraal in deze methode is juist het gegeven dat uitgaat van de vestibulaire relatie met het kijken. Deze methode is door dr.G.P.Utermöhlen ontwikkeld en door artsen van de Utermöhlen Werkgroep exact overgenomen.

 

De wetenschappelijke argumentatie van deze methode is reeds beschreven en gepubliceerd. De implementatie van het Wetenschappelijk Onderzoek, dus het wetenschappelijk vaststellen van de werking van de UP-bril, zal direct plaats kunnen vinden, zodra de financiering rond is.

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar mijn website.

 

Ondanks mijn grote betrokkenheid bij deze methode van voorschrijven, heb ik toch besloten om mijn praktijk per 1 november 2018 neer te leggen. Ik kijk met grote voldoening en dankbaarheid terug op deze werkzame jaren, waarbij ik veel mensen een stapje verder kon helpen in het aanpakken van dit probleem. Ik heb genoten van het contact met de patiënten en het er voor hen kunnen zijn.

 

Bij dezen vertrouw ik de zorg voor patiënten met de boven beschreven problematiek en de zorg voor het voortzetten van deze specifieke methode van voorschrijven toe aan collega P.E.M.Vente, arts, Alphen aan de Rijn, graag contact met hem via www.pemvente.com/about.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Stiene Biewenga-Booij, arts