Uitleg

Zoals wij allen weten: kijken wij met onze ogen. Maar minder bekend is, dat wij ons evenwicht erbij nodig hebben om goed te blíjven kijken en ook, dat omgekeerd ons evenwichtsorgaan onze ogen nodig heeft om goed te kunnen functioneren, anders kunnen er bepaalde klachten ontstaan, zoals: het beeld blijft niet scherp, wordt wazig, “dubbel” of onrustig, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of moeheid.

De opticien, de orthoptist of optometrist onderzoekt de gezichtsscherpte en meet of de ogen wel op hetzelfde punt terecht kunnen komen. Indien nodig wordt een bril voor het scherp zien aangemeten. Meestal is dit voldoende en omdat bijna altijd de ogen nagenoeg zich op één punt kúnnen richten, zal dáárvoor een prisma voorschrijven niet nodig zijn.

Soms is er geen bril nodig of voldoet de aangeschafte bril niet. Maar de klachten zijn er wel. Dat ligt dan vaak niet zozeer dat je het niet goed ziet, maar vooral aan het feit dat het evenwichtsorgaan, ook nodig bij het kijken, daarbij tekort schiet. En dat onderzoek wordt specifiek door de artsen van de Utermöhlen-werkgroep verricht.

UITLEG: Terwijl we kijken, bewegen we onze ogen, ons hoofd of lichaam of de beelden bewegen. Ons evenwichtsorgaan heeft daar een belangrijke rol bij. Dit zintuig moet al die bewegingen registreren. Dit is van belang bij het handhaven van het evenwicht zelf. Maar die informatie wordt ook teruggekoppeld naar de hersenen. En juist naar dat centrum, waar geregeld wordt, dat wij bij het kijken alle beelden, ook bij beweging, scherp blijven zien. Dus de ogen hebben de informatie van ons evenwichtsorgaan nodig voor het ”handhaven van een stabiele blik”. En omgekeerd heeft ons evenwichtsorgaan die stabiele blik zelf ook weer nodig: om de balans goed te bewaren, en om niet duizelig te worden. Kortom er is een wisselwerking tussen ogen en evenwicht.

Dus als deze informatiestromen en de terugkoppelingen daarvan niet goed verlopen ontstaan er:

- óf klachten met het kijken, het lezen, hoofdpijn, vermoeidheid;

- óf klachten met het evenwicht, duizeligheid;

- óf klachten van allebei.

Een Utermöhlen-prismabril beïnvloedt nu juist de samenwerking tussen ogen en evenwicht.